فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) جواد نائب کبیر

فیلم جلسه 2 - درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت دوم)

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله

درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت دوم) 

بخش دوم: بازه ها 

قراره تو این فصل در مورد بازه های کران دار و بازه های بی کران، نمایش اونها روی محور اعداد حقیقی و اجتماع و اشتراک اونها صحبت کنیم. همچنین کار در کلاس صفحۀ 5 رو حل خواهیم کرد.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.