فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 51 - مشتق توابع (قسمت دوم)

بحث امروز ما مربوط به بخش دوم مشتق گیری از توابع هستش مشتق گیری از توابع مثلثاتی همچنین رادیکالی و همچنین تئابع وارون مثلثاتی و در آخر هم مشتق توابع نمایی و لگاریتمی چیزایی هست که مد نظرداریم براتون بدون توجه به مفهوم مشتق و بدون حتی تست زنی ما هدفمون اینجا تست زنی نیست ما فقط اجرای مشتق رو داریم پیگیری می کنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم