فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 53 - امواج مکانیکی (قسمت سوم)

در این جلسه تابع موج رو کار خواهیم کرد معادله تابع موج به چه شکلی به دست میاد دز تابع موجعلائمی هستند عباراتی هستند که ما باید بدونیم راستای ارتعاش، راستای انتشار ، جهت انتشار، بسامد عدد موج، طول موج از تابع موج یعنی چه چیزهایی رو ما میتونیم استخراج کینم و همچنین در آخر سر هم یک مثال براتون میارم که یک مثالی هستش که کلا مواردی که در تابع موج گفتم رو کاملا پوشش بده و این که در این جلسه تاکید ما بر تند و کند شونده بودن ذرات محیطی اینه که ذرات حرکتشون بالاست، پایینه، تند شوندست یا کند شوندست

مدت زمان:29 دقیقه و 58 ثانیه.

●بدست آوردن تابع موج با استفاده از معادله نوسان منبع همراه با اثبات.

●تعریف عدد موج و فرمولهای آن و تعیین یکای آن.

●مشخص کردن علامت عدد موج با توجه به جهت حرکت موج روی محور.

●نحوه تعیین طولی یا عرضی بودن موج.

●تعیین جهت ارتعاش ذره با توجه به شکل موج در هر نقطه از طناب(تار).

●تعیین علامت سرعت حرکت ذره ارتعاش کننده(نه موج) در هر نقطه از طناب(تار).

●تعیین کند شونده یا تند شونده بودن ذره ارتعاش کننده در هر نقطه از طناب(تار).

●تعیین علامت شتاب ذره ارتعاش کننده در هر نقطه از طناب(تار).

●تعریف انواع سرعت در موج.

●نسبت سرعت ارتعاش ماکزیمم ذرات محیط به سرعت انتشار موج.

//حل یک مثال کامل و آموزش استفاده از نکات گفته شده در آن.
●مثال:تابع موجی در SI به صورت (U(y)=0.05 Sinπ(t-x می باشد.مطلوبست:
1)راستای نوسان ذرات محیط,جهت انتشار موج,دامنه نوسان ذرات محیط.
2)نوع موج از لحاظ عرضی یا طولی بودن.
3)بسامد نوسان ذرات محیط,عدد موج,طول موج.
4)سرعت انتشار موج.
5)نسبت بیشینه سرعت نوسان ذرات محیط به سرعت انتشار موج.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم