فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 15 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت دوم) - موازنه

آنچه که در جلسه ی امروز خواهیم گفت، مقداریش مربوط به اکسیژنه اما اساس جلسه ی امروز مربوط هست به موازنه ی معادله ی واکنش، نحوه ی موازنه ی معادله ها چیزی هست که روش وقت خواهیم گذاشت.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.