فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 42 - نوسان (قسمت سوم)

سخن استاد:در این جلسه تکنیک طلایی که جلسه ی گذشته تدریس کردیم رو بیشتر بررسی می کنیم.در این جلسه بیشترین جابه جایی نوسان گر و بیشترین سرعت متوسط نوسانگر در یک بازه یا در یک لحظه را بررسی می کنیم.

زمان:32 دقیقه

*بیشترین جابجایی نوسانگر در مدت زمانهای T/6=A
*بیشترین جابجایی نوسانگر در مدت زمانهای T/3=3√A

*بیشترین جابجایی نوسانگر در مدت زمانهای T/4=2√A

*بیشترین جابجایی نوسانگر در مدت زمانهای T/2=2A

*همیشه بیشترین جابجایی حول مرکز اتفاق میافتد چون سرعت حول مرکز بیشتر است.

*بجای سوال کردن در مورد بیشترین جابجایی میتوان در مورد "بیشترین سرعت متوسط" سوال پرسید چون برای یافتن بیشترین سرعت متوسط ابتدا باید بیشترین جابجایی را پیدا کرد.
*نوسانگر در هر نوسان کامل دو بار از مرکز نوسان عبور میکند.
*حل 10 تست "مهم" از کنکورهای سراسری و دیگر آزمونها.که طی آنها نکات گفته شده جمع بندی شدند.

 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم