فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 41 - نوسان (قسمت دوم) - معادله ی حرکت نوسانگر

 

مدت زمان 34:19
در این جلسه ابتدا 6 تست از مفاهیمی که در جلسه قبل تدریس شد حل می شود .
معادله ی حرکت نوسانی ساده: (y=Asin(Wt
A=دامنه نوسان
w=بسامد زاویه ای
y=بعد نوسان
در ادامه رابطه W با T بررسی می شود و مثالی از معادله حرکت نوسانی ساده حل می شود
در انتهای جلسه تکنیک زمان های طلایی تدریس می شود که بسیار کاربردی می باشد

...................................................................................

سخن استاد :در این جلسه 6 تست برای مرور مفاهیم جلسه ی اول رو ابتدا با هم کار می کنیم، سپس معادله ی حرکت نواسانگر رو کار خواهیم کرد و در انتها بهترین تکنیک مبحث نوسان به نام تکنیک زمان بندی طلایی رو کار خواهیم کرد

آرشآرش