فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 40 - نوسان (قسمت اول)

مدت زمان 36:19
تعریف حرکت نوسانی ساده و بررسی آن
تعاریف : بعد - دامنه - دوره - بسامد یا فرکانس - بسامد زاویه ای یا سرعت زاویه ای .
بعد(X):فاصله نوسانگر از مرکز نوسان
دامنه(A):بیشترین فاصله نوسانگر از مرکز نوسان
نکته 1: A=Xmax
نکته 2: 4A=یک نوسان کامل
نکته3:در یک نوسان کامل جابجایی برابر صفراست
دوره(T):مدت زمان یک نوسان کامل
بسامد-فرکانس(F):تعداد نوسان کامل در یک ثانیه
نکته4:دوره با فرکانس نسبت عکس دارد
بسامد زاویه ای-سرعت زاویه ای:تغییر فاز یک نوسانگر در یک ثانیه
یه کلک تستی: اگر W را داشتیم و خواستیم T را به دست آوریم ضریب پی را در 1/2 ضرب می کنیم و آن را عکس می کنیم به این صورت T به دست می آید
بررسی X و V و max یا min بودن آن در دو انتها و مرکز نوسان و همچنین روابط وابسته به آنها
بررسی مثبت یا منفی بودن شتاب و سرعت در دایره مثلثاتی و همچنین تند شونده یا کند شونده بودن حرکت متحرک در دایره
نوسان گر از مرکز نوسان دور شود:کند شونده
نوسان گر به مرکز نوسان نزدیک شود:تند شونده

.......................................................................................

سخن استاد:با بحث نوسان خدمت شما هستیم. نوسان را از این بابت یکمی زود شروع کردیم که با آزمون های آزمایشیتون برسید و تستها رو در آزمون ها خوب بزنید و روحیه تان چند برابر شود. بچه ها نوسان از یک بابت فصل بسیار سختیه. اگر از سالهای بالاتر از خودتون بپرسید ، نوسان خیلی ها رو اذیت می کنه چون با مثلثات در این فصل زیاد سر و کار خواهیم داشت . ولی اومدم کل مثلثات رو برات حذف کردم . طوری تدریس می کنم که یکی از راحت ترین فصل های فیزیک بشه و اصلا کل درسات رو بزاری کنار و فقط فیزیک بخونی . این قول رو بهت میدم که با نگاه کردن به تستها به اونها جواب بدی . سؤالات سخت کنکورهای سراسری رو برات حتما حل می کنم. حلیات خودمون رو با حلیات منابع آموزشی که دارید حتما مقایسه کنید و اون وقت پی ببرید که این کلاس چقدر ارزش است . بحث رو با حرکت نوسانی ساده و مفاهیم آن شروع می کنیم.