فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت هفتم)، توابع وارون مثلثاتی (قسمت دوم)