فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 35 - مثلثات (قسمت سوم)

موضوع امروز ما ادامه مثلثات اونم تو زمینه حل مثلث هستش، منظور حالت هایی هست که شما یک مثلث ضلع زاویه و ... رو داریم می خوایم اطلاعات دیگه ای از مثلث رو پیدا کنیم، اصلی ترین موضوغ اینجا مساحت مثاث هستش، موضعاتی که اینجا بحث می کنیم تو دیفرانسیل ادامۀ کار مخصوصا مباحث مشتقش یه جوری بعضا دیده می شه

تدریس:

حل مثلث، مساحت یابی در حالت های مختلف، رابطۀ سینوس و کسینوس ها و حل چند مثال هندسه (1)