فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 37 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهاردهم)- خازن (قسمت چهارم)

خازن (قسمت چهارم) 

حل 5 تست از اتصالات متوالی و موازی (تست های سراسری تجربی، 95، 94، 93 و ریاضی 94) 

با دیدن این فیلم روحیه شما دوچندان خواهد شد، قبل از حل کردن تست ها در فیلم توسط دبیر، خودتان آن ها را قبل از دبیر حل کنید. 

ریز مباحث جلسه 37:
مدت زمان: 29 دقیقه
این چهارمین فیلم از مبحث خازن می باشد. در این جلسه 5 تست کنکور حل می شود:

✅ تست 1: در مدار روبرو اگر انرژی ذخیره شده در خازن C2 برابر 30 میلی ژول باشد انرژی مجموعه خازن ها چند میلی ژول است؟ (سراسری تجربی 95)
✅ تست 2: سراسری تجربی 94
✅ تست 3: در مدار روبرو اگر انرژی ذخیره شده در خازن C2 دو سوم انرژی ذخیره شده در خازن C3 باشد ظرفیت خازن C3 چند میکروفاراد است؟ (سراسری تجربی 93)
✅ تست 4: در شکل زیر بین صفحات خازن C2 هوا است. اگر فضای بین صفحات این خازن را از عایقی با ثابت دی الکتریک k = 2 پر کنیم بار الکتریکی ذخیره شده در این خازن چند برابر می شود؟ (سراسری تجربی 92)
✅ تست 5: در شکل زیر حداکثر ولتاژ قابل تحمل خازن برای اینکه دچار فروریزش نشود برابر 10 ولت است. بین دو نقطه A و B حداکثر چند ولت اختلاف پتانسیل می توانیم اعمال کنیم تا هیچ کدام از خازن ها آسیب نبیند؟ (سراسری ریاضی 94)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم