فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 34 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت یازدهم)- خازن (قسمت اول)

مدت زمان: 28 دقیقه

این اولین فیلم از مبحث خازن می باشد در این فیلم با مفاهیم پایه ای خازن آشنا می شویم:

???? بررسی عوامل تأثیر گذار بر ظرفیت خازن (فرمول ساختمانی خازن)
???? بررسی فرمول اصلی خازن
???? بررسی نمودار های ظرفیت بر حسب بار الکتریکی، ظرفیت بر حسب اختلاف پتانسیل و بارالکتریکی بر حسب اختلاف پتانسیل
???? معرفی فرمول هایی برای محاسبه انرژی ذخیره شده در خازن
???? نحوه محاسبه میدان الکتریکی بین دو خازن
???? حل دو تست مربوط به ظرفیت خازن و انرژی ذخیره شده در خازن:
✅ تست 1: خازن به ظرفیت C را به اختلاف پتانسیل V بسته ایم. اگر ظرفیت خازن را 25 درصد افزایش داده و اختلاف پتانسیل دوسر آن را 20 درصد کاهش دهیم بار الکتریکی خازن چگونه تغییر می کند؟ (آزمایشی سنجش)
✅ تست 2: با تخلیه قسمتی از بار الکتریکی یک خازن پرشده اختلاف پتانسیل دو سر آن 80 درصد کاهش می یابد. انرژی این خازن چند درصد کاهش می یابد؟ (سراسری ریاضی 94)

 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم