فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 33 - مثلثات (قسمت اول)

موضوعی که امروز باهاش سر و کله خواهیم زد مبحث مثلثات هستش، مبحث مثلثات بیشتر مربوط به سال اول یه مقدار هم ساله دوم به عبارتی مثلثات از مهد کــــــــــــــــــــودک

معرفی نسبت های مثلثاتی، هستک، جدول زوایای اصلی، زوایای هم خانواده روابطه اولیه ی مثلثات

مدت زمان حدود نیم ساعت
_تعاریف اولیه نسبت های مثلثاتی
_نمایش زاویه در نواحی مختلف و علامت نسبت ها
_ارتباط مختصات با نسبت های مثلثاتی و حل دو مثال
_جدول زاویای اولیه
_هم خانواده ی زوایای اصلی (مثلا چگونه سینوس 7پی ششم را پیدا کنم)
_روابط اولیه میان نسبت های مثلثاتی (روابط ضروری و مورد نیاز )و حل دو مثال