فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 12 - کیهان (قسمت دوازدهم) - حل تمرین های فصل اول

در این جلسه به حل سؤالاتی که دانش آموزان از فصل اول مطرح نموده اند پرداخته می شود.