فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 11 - کیهان (قسمت یازدهم) - آرایش الکترونی( قسمت دوم)

در جلسه ی امروز می خواهیم ببینیم از آرایش الکترونی که نوشته شد، چه چیزهایی میشه فهمید. چیزهای مختلقی که از آرایش الکترونی می تونیم بفهمیم رو بررسی خواهیم کرد و اگه برسیم به اعداد کوانتمی هم خواهیم پرداخت.