فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 9 - کیهان(قسمت نهم) -مدل اتمی بور، ساختار اتمی

مبحثی که امروز مطرح خواهیم کرد، در ادامه ساختار اتم و مدل اتمی بور و یواش یواش خواهیم رسید به آرایش الکترونی اتم.

 

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.