فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 32 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت نهم)- انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت اول)

انرژی پتانسیل الکتریکی- پتانسیل الکتریکی (قسمت اول) 

یک مبحث بسیار مفهومی اما ساده است، اگر به مفاهیم دقیق گوش کنید و به نکات مربوط به هر بحث توجه کنید، مطمئن باشید در کوتاه ترین زمان به سوالات پاسخ خواهید داد، در این جلسه مفاهیم را کار خواهیم کرد و تمام نکات لازمه رو بهتون میگم. 

آرشآرش