فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 7 - کیهان (قسمت هفتم)

در جلسه امروز در مورد دسته های تبدیل کارخواهیم کرد و تبدیل کمیت ها به همدیگه رو تمریناتی حل خواهیم کرد.

قطعا کسی که تو این قسمت ها ضعیف بمونه بعدا در حل مسائل شیمی مشکل پیدا خواهد کرد