فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 4 - کیهان (قسمت چهارم)

تدریس مبحث: جرم اتمی عنصرها (قسمت اول) 

در این جلسه می خواهیم جرم اتمی عنصرها وئ مطالب مرتبط با آن رو تدریس کنیم، مثل جرم اتمی نسبی، جرم اتمی میانگین و محاسباتی که در این رابطه انجام می گیره.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم