فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 19 - حد توابع (قسمت ششم)

در حلسه قبل به تدریس قاعده هوپیتال پرداخته شد و یک سوال مطرح شد "کی نمی توانیم از قاعده هوپیتال استفاده کنیم؟" که در جلسات آینده پاسخ این سؤال داده خواهد شد.

در ادامه مبحث حد ، در این جلسه هم ارزی ها تدریس می شوند که بیشتر در حدهای مثلثاتی کاربرد دارند.

مدت زمان : ۳۲:۵۶