فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 13 - قضییه هیپاسوس

قضییه هیپاسوس و بررسی پنج ضلعی منتظم از دید زوایا و ابعاد و مسائل مرتبط با عدد طلائی

مدت زمان 25:01
از قضیه هیپاسوس تا حالا تو کنکور سراسری ازش سوال نیومده برای همین خیلی مهمه.
قضیه هیپاسوس :
در هر پنج ضلعی منتظم نسبت قطر به ضلع آن عددی گنگ است.
o7tg_lklkk.png
نسبت قطر به ضلع = 7mcs_untitled.png
نسبت ضلع به قطر = ub30_lkol.png

دنباله فیبوناتچی : از دنباله های معروق بازگشتی است که 2 جمله ی اول آن 1 است و جمله های بعدی از جمع 2 جمله ی قبل
به دست می آیند : ... و 8 و 5 و 3 و 2 و 1 و 1

حل مثال حین تدریس
حل مثال تلفیقی قضیه ی هیپاسوس و دنباله ی فیبوناتچی