فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 7 - رسم توابع، قسمت چهارم

تدریس:

رسم توابع باقید min و max، حل تست های نمونه از کاربرد های رسم نمودار، 

 

موضوع: رسم توابع باقید min یاmax،حل تست از کاربرد های رسم نمودار
1.رسم تابع با قید min یا max
روش:
1.رسم توابع مورد نظر
2.پیداکردن نقاط برخورد در صورت وجود
3.باتوجه به قید موجود در سوال در هر بازه تابع پایین تر یا بالاتر را در نظر میگیریم.
+4مثال
2.کاربرد های رسم نمودار:
الف)مساحت محدود به محورxها +1مثال
ب)یافتن دامنه ی تعریف (با استفاده از ویژگی های تابع دندانه ارّه ای و..)+ 1مثال
ج)یافتن تعداد و مکان حدودی ریشه ها +2مثال
د)یافتن min یا maxتابع+1مثال
ه)تعیین یکنوایی یا غیر یکنوایی در بازه ی مورد نظر+1مثال
ی)بررسی یک به یکی+1مثال

لینک های مستقیم دانلود این فیلم