فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 1 - فصل اول :دنباله( همگرایی)، قسمت اول

مباحث تدریس شده: دنبالۀ معروف عدد نپر، دنبالۀ بازگشتی، موضوع نرخ رشد دنباله ها 

مدت زمان: 41:35
موضوع:حد در بینهایت (پیش نیاز دنباله ها)+تعریف هم گرایی
تعریف دنباله همگرا و واگرا. (همسایگی ،مرکز همسایگی،شعاع همسایگی)
حدگیری در بینهایت برای توابع:
1.چند جمله ای (هم ارزی پر توان)

2.رادیکالی (هم ارزی رادیکالی)

3.مثلثاتی (هم ارزی های مرتبه ی یک : sin U~U وtan U~U
دنباله ی نپر
بررسی17 مثال از حد در بینهایت
بررسی نرخ رشد دنباله ها

لینک های مستقیم دانلود این فیلم