فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) حمید فدایی فرد

فیلم جلسه 4 - مغناطیس - جلسه اول

تدریس:

خواصیت مغناطیسی- مواد پارامغناطیسی- مواد فرومغناطیسی (نرم، سخت)- تولید میدان مغناطیسی

1_ مغناطیس و قطب های مغناطیسی و قطب نما
2_خواص مغناطیسی مواد ( مواد فرومغناطیس و مواد پارامغناطیس)
3_میدان مغناطیسی آهنربا
4_نیروی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی و نحوه محاسبه آن
5_نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای حامل جریان و نحوه محاسبه آن
6_قاعده دست راست

لینک های مستقیم دانلود این فیلم