فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) حمید فدایی فرد

فیلم جلسه 3 - ترمودینامیک - جلسه سوم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم