فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) حمید فدایی فرد

فیلم جلسه 1 - مرور ترمودینامیک- جلسه اول

لینک های مستقیم دانلود این فیلم