فیلم ها مصاحبه با رتبه برتر ها 1401

فیلم جلسه 5 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، نگار خزائلی رتبه 217 منطقه 2 کنکور تجربی 1401

گروه آموزشی آلاء
گروه آموزشی آلاء

مصاحبه با رتبه برتر ها 1401

مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401،  نگار خزائلی رتبه 217 منطقه 2 کنکور تجربی 1401

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.