فیلم ها مصاحبه با رتبه برتر ها 1401

فیلم جلسه 4 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، دانیال دارودی رتبه 77 منطقه 1 کنکور ریاضی 1401

گروه آموزشی آلاء
گروه آموزشی آلاء

مصاحبه با رتبه برتر ها 1401

مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401،  دانیال دارودی رتبه 77 منطقه 1 کنکور ریاضی 1401

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.