فیلم ها ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400

فیلم جلسه 19 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- سینا رسم رتبه 30 منطقه 3 رشته تجربی

مصاحبه با رتبه 30 منطقه 3 تجربی از ستارگان عدالت اموزشی

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.