فیلم ها نیمسال اول فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) حمید فدایی فرد

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: دینامیک (قسمت یازدهم) ، نیرو اصطکاک (قسمت سوم)

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.