فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری

فیلم جلسه 6 - جبر و معادله ، (قسمت ششم) ، معادلات درجه دوم(قسمت دوم)

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.