فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری

فیلم جلسه 5 - جبر و معادله ، (قسمت پنجم) ، معادلات درجه دوم(قسمت اول)

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.