فیلم ها ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400

فیلم جلسه 6 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- محمد مهدی شکیبایی رتبه 30 منطقه 2 تجربی

مصاحبه با رتبه 30 منطقه 2 تجربی از ستارگان عدالت اموزشی

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.