فیلم ها کلاس شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) - روح الله حاجی سلیمانی

فیلم جلسه 66 - فصل پنجم شیمی سال دوم اولین جلسه تدریس شيمی آلی و برخی واکنش های هیدروکربن (4 ساعت)

فصل پنجم شیمی سال دوم
اولین جلسه تدریس شيمی آلی و برخی واکنش های هیدروکربن ها و معرفی گروه های عاملی، نام گذاری گروه های عامل، نام گذاری ترکیبات شاخه دار (با استفاده از قوانین آیوپاک)

تدريس كل شيمی آلی كنكور، علاوه بر اين جلسه، در جلسه ی بعد حل تمرين شيمی آلی وجود دارد

اين فيلم با دوربين های آلاء ضبط نشده است، اگر از كيفيت فيلم برداري آن ناراضي هستيد از فيلم های پارسال آقای حاجی سليمانی استفاده بفرماييد، ايشان مبحث شيمی آلی را پارسال نيز تدريس نمودند، همچنين فيلم بقيه ی دبيران از اين مبحث هم بر روی سايت موجود است.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.