فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی

فیلم جلسه 25 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و پنجم)، ترسیم ساختار هیدروکربن ها (به ویژه آلکانها)

فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و چهارم)، ترسیم ساختار هیدروکربن ها (به ویژه آلکانها)

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.