فیلم ها صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 8 - درس چهارم (قسمت اول)، تدریس قواعد و حل تمرینات درس

در این جلسه قصد داریم برخی تمرینات درس چهارم رو با همدیگه حل کنیم و به این بهانه قواعد درس چهارم رو خدمتتون تدریس کنم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.