فیلم ها صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 7 - درس چهارم (قسمت اول)، ترجمۀ درس و تدریس قواعد

رسیدیم به درس چهارم کتاب و بحث مهم جملات وصفیه، در این درس علاوه بر ترجمه، می‌خوایم به تدریس قواعد هم بپردازیم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.