فیلم ها صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری

فیلم جلسه 43 - احتمال (قسمت سیزدهم)، مبانی احتمال (قسمت نهم)

در این جلسه ابتدا مثال های مبانی احتمال رو حل میکنیم

بعد  وارد درس دوم یعنی احتمال غیر همشانس میشیم

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.