فیلم ها شیمی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا آقاجانی

فیلم جلسه 6 - استوكيومتري واكنش

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.