فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 68 - فصل هشتم: تولید مثل نهان‌دانگان (قسمت ششم)، گفتار سوم: از یاختۀ تخم تا گیاه (رشد و نمو زیگوت)

در این جلسه به اجزای دانه و بعد به بحث ژنتیکی آن می‌پردازیم و بعد می‌پردازیم به مراحل رویش دانه و انواع رویش که روزمینی و زیرزمینی است و در آخر این جلسه هم گیاهان تک‌لپه و دولپه را تا حدودی توضیح می‌دهیم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.