فیلم ها صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آموزشی جدید) - وحید کبریایی

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: تبدیلات هندسی و کاربردها (قسمت سوم)، درس اول: تبدیلات هندسی (حل تمرین های کتاب)

رسیدیم به فصل دوم تبدیلات هندسی و تمرینات مربوط به کتاب درسی، نکات کنکوری مهمی در این بخش گفته می شود.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.