فیلم ها صفر تا صد عربی دهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 4 - درس سوم و چهارم (قسمت اول)، تدریس قواعد

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.