فیلم ها صفر تا صد عربی انسانی دهم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 6 - درس سوم (قسمت سوم)، حل تمرین

در این جلسه قصد داریم تمرینات درس سوم رو با همدیگه حل و فصل کنیم و ثلاثی مزید رو مجدداً مرور کنیم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.