فیلم ها صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 7 - درس سوم (قسمت دوم)، تدریس قواعد و حل تمرینات

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.