فیلم ها صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 3 - درس دوم (قسمت اول)، ترجمه

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.