فیلم ها صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 4 - درس دوم (قسمت دوم)، حل تمرینات درس

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.