فیلم ها صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری

فیلم جلسه 16 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت شانزدهم)، منطق ریاضی (قسمت شانزدهم)

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.