فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گفتار 2: چگونگی عملکرد چشم

در این جلسه در رابطه با چگونگی عملکرد چشم می‌خواهیم صحبت کنیم و چگونگی تبدیل اطلاعات به پیام عصبی می‌شود توسط کدام‌یک از یاخته‌ها.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.