فیلم ها صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا حسینی فرد

فیلم جلسه 2 - دایره (قسمت دوم)، آشنایی با دایره (قسمت دوم)

ما تو این جلسه بیش‌تر با وتر و کمان توی دایره آشنا می‌شیم، با فاصلۀ وتر تا مرکز دایره سؤال‌ها و مثال‌ها و مکان هندسی‌هایی که باهاش مرتبطه آشنا می‌شیم، ضمناً سراغ مماس‌هایی که از یه نقطه بر دایره میرن هم خواهیم رفت.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.