فیلم ها صفر تا صد عربی انسانی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 13 - درس پنجم سال دوازدهم (قسمت دوم)، ترجمه و حل تمارین

در این قسمت بنا داریم که ترجمه ی درس پنجم حل تستهای اونو به اتمام برسونیم که میشه اخرین جلسه  از فیلمهای صفر تا صد عربی دوازدهم انسانیه .

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.