فیلم ها صفر تا صد عربی انسانی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 6 - درس سوم سال دوازدهم (قسمت اول)، تدریس قواعد

در این فیلم قواعد درس سوم که مربوط به استثنا و حصر هست را بررسی میکنیم و نکات قواعدی و تستی رو بگیم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.